O projektu

oprojektuProjekat COBEAR (Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče) pronalazi korijene u Sporazumu o međuopćinskoj saradnji tri susjedne općine iz 2012. godine o inicijativi BEAR -sredina poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče,  podržanom od strane GIZ Prolocal programa. Navedene tri općine su se okupile sa ciljem privlačenja investicija, poticanja izvoza i unaprijeđenje stanja na tržištu radne snage.

Kao prirodni slijed BEAR razvojne inicijative nastao je projektni prijedlog COBEAR koji realizuje TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima Opština Teslić, RAŽ Razvojna agencija Žepča i Udruženje privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj, a uz podršku Europske Unije. Ukupna vrijednost projekta je 526.575,65 €  ( 1.029.892,45 KM ), od čega je Europska unija obezbijedila iznos od 439.547,95 € ( 859.681,07 KM ).

Projekat je otpočeo potpisivanjem Ugovora između ugovornih strana 26.11.2014. godine, a zvanično predstavljanje javnosti prezentovano putem konferencije za medije koja je održana 22.12.2014.godine sa početkom u 11:00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj, zgrada Općine Tešanj.

Opći cilj projekta je doprinositi održivom privrednom razvoju i povećanje nivoa ponude i potražnje na tržištu radne snage u vodećim privrednim sektorima (metaloprerada, drvoprerada, prerada kože i tekstila i prehrambena industrija) u BEAR području, u općinama Teslić, Tešanj i Žepče. Realizacijom projekta ostvaruju se tri glavna cilja: stimulisati povoljno poslovno okruženje u BEAR području; povećati nivo konkurentnosti izvozno orijentisanih preduzeća u ciljanim sektorima BEAR područja i povećanje broja zaposlenih osoba u BEAR području.

U okviru Projekta koji traje 30 mjeseci, bit će pružena podrška izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima uz razvoj poslovnog okruženja i unapređenje stanja na tržištu kvalifikovane radne snage u projektnom području.

Predmetni projekat djeluje kroz nekoliko područja koja treba da uspostave podršku stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u projektnom području. Ovo podrazumijeva uspostavu podrške konkurentnosti tri poslovne zone i uspostavi info tačaka za investitore i poslovnu zajednicu u tri lokalne zajednice.

Konkurentnost mikro, malih i srednjih preduzeža koja su izvozno orijentisana bit će ostvarena kroz set usluga usmjerenih prema najmanje 30 preduzeća iz projektnog područja. U cilju unapređenja konkurentnosti firme će imati priliku da konkurišu za  izradu biznis plana, izvoznog plana, izradu prototipa, certificiranje sistema prema međunarodnih standardima kvaliteta, brendiranje proizvoda, učešće na poslovnim susretima sa ciljem poslovnog povezivanja sa partnerima izvan BiH.

Unapređenje  stanja na tržištu radne snage bit će krunisano potpisanim  sporazumom  svih aktera na tržištu radne snage. U tri lokalne zajednice bit će uspostavljena  tri moderna trening centra za područja robotike,  zavarivanja  i obrade tekstila. Specijalizovani programi obuke su usmjereni  kako za predstavnike vršnog i srednjeg  rukovodstva  kroz 5 seminara, isto tako i za operatere u područjima rada pomenuta  tri specijalizovana trening centra u Tešnju, Tesliću i Žepču