COBITES TEŠANJ

cobitesLogoCOBITES Tešanj – Centar za investicije, trgovinske usluge i izvoz zasnovan na konkurentnom poslovanju. COBITES je info tačka za investitore i poslovnu zajednicu u okviru TRA Agencije za razvoj općine Tešanj koja radi na principu pružanja usluga „sve na jednom mjestu“.  Uloga COBITES-a kao info tačke za investitore i predstavnike poslovne zajednice u općini Tešanj je da:

„Potencijalnim ulagačima osigura dostupnost svih potrebnih informacija na jednom mjestu, te im pruži podršku u što bržem ishođenju svih potrebnih dozvola i saglasnosti u realizaciji investicije.“

Uloge COBITES-a su:

- Podrška pokretanju biznisa - Informisanje o uslovima i dostupnim lokacijama za investitore
- Informisanje o dostupnim poticajima za investitore - Poslovno povezivanje lokalnih firmi sa inostranim partnerima
- Informisanje investitora o zakonskoj regulativi - Informisanje o potencijalima lokalnih firmi za izvoz i trgovinu
- Informisanje o dostupnoj kvalifikovanoj radnoj snagi - Post – investiciona podrška (aftercare)

"Poslujemo odgovorno – budite i Vi uspješni!"

 

CENTAR ZA INVESTITORE

centarzainvestitoreCentar za investitore Žepče je organizaciona jedinica Razvojne agencije Žepče koja radi na principu „One stop shop“ „sve na jednom jestu“. Naš cilj je ušteda Vašeg vremena u traženju potrebnih informacija u procesu registracije preduzeća, ishodovanja dozvola i drugih aktivnosti u investicionom procesu u općini Žepče.

Stranim i domaćim Kompanijma koje žele da investiraju ili reinvestiraju u općinu Žepče dostupne su:

• Baza investicionih lokacija
• Baza dobavljača
• Baza radne snage
• Dostupnost obrazovnih programa za različite profile radnika usklađene s potrebama investitora

Ostale usluge su:

- Informiranje o postupku pokretanja poduzeća i drugim zakonima i propisima za strane i domaće ulagače
- Informiranje o prilika za investiranje u općini Žepče
- Informiranje o dostupnim lokacijama za investiranje i stanju infrastrukture u općini Žepče
- Informiranje o postupku i troškovima izgradnje poslovnog objekta
- Informiranje o poticajima i pogodnostima za investitore
- Povezivanje sa lokalnim dobavljačima i  poslovnijim partnerima u okruženju
- Posredovanje u komunikaciji sa nadležnim institucijama na državnoj i lokalnoj razini
- Post – investiciona podrška (aftercare)

 

CENTAR ZA PODRŠKU PRIVREDI

U okviru centra za podršku privredi koji ce organizaciono nalazi u Kabinetu načelnika Opštine Teslić – Odsjeku za razvoj i investicije, obavlja se rad sa investitorima po principu „Sve na jednom mjestu“ (One Stop Service). Rad sa investitorima se obavlja u direktnoj interakciji sa drugim opštinskim službama i javnim preduzećima u interesu investitora.

Funkcija Centra je da se sa jednog mjesta obavlja komunikacija sa investitorom i olakša komunikacija svih opštinskih funkcija u cilju ubrzavanja i olakšavanja ulaganja.

Usluge koje Centar za podršku privredi pruža su sledeće:

- Pomoć u pronalasku investicijske lokacije
- Podrška prije i poslije početka poslovanja (aftercare)
- Pružanje svih potrebnih informacija i obavještavanje o javnim pozivima, konkursima i svim ostalim bitnim dešavanjima
- Besplatna promocija na lokalnoj web stranici
- Podrška u vidu povezivanja sa stranim i domaćim partnerimakroz razne projekte, promocija i izrada promotivnog materijala, odlazak na sajamove, dobijanje potrebnih certifikata i itd.
- Pružanje informacija o trenutno dostupnoj radnoj snazi kao i programima prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage