RAŽ - Razvojna agencija Žepče

Razvojna agencija Žepče je osnovana 2010. godine od strane općine Žepče kao osnova za podršku malim i srednjim poduzetnicima i ukupnom ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju cijelog područja općine Žepče. Rad Razvojne agencije Žepče je usmjeren na mala i srednja poduzeća, obrtnike, zadruge i udruženje poljoprivrednika, javne ustanove i institucije, civilno društvo u općini Žepče. Organizaciona jedinica Razvojne agencije Žepče je Centar za investitore općine Žepče koja je fokusirana na rad s domaćim i stranim investitorima.

Prioritetne aktivnosti Agencije su: razvoj poduzetništva, ljudskih resursa i tržišta rada, promocija i privlačenje investicija, razvoj održive poljoprivrede i turizma, strateško planiranje u javnom i privatnom sektoru, priprema i upravljanje razvojnim projektima, i razvoj civilnog društva. Razvojna agencija Žepče osnivač je prve Mreže lokalnih razvojnih agencija u BIH i članica je Mreže LED-net u BIH i GARD mreže za ruralni razvoj u BIH.