Opština Teslić

Opština Teslić, jedinica lokalne samouprave, predstavlja servis građanima koji putem opštinskih službi ostvaruju svoje interese u područjima: kulture, obrazovanja, informisanja, socijalne i zdravstvene zaštite i u kojoj se obavljaju javni poslovi, vrše i finansiraju funkcije vlasti utvrđene Ustavom i zakonom.

Opštinsku Upravu Teslić čine Kabinet načelnika, sedam odjeljenja i tri službe. Odsjek za razvoj i investicije predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa na teritoriji opštine Teslić. Glavna zadaća Odsjeka je da kroz svoje djelovanje doprinese boljem iskorištenju raspoloživih resursa opštine Teslić, smanjenju nezaposlenosti i da poboljša kvalitet života građana opštine Teslić. Radom Odsjeka rukovodi šef i zaposlena su četiri samostalna stručna saradnika. Od svog osnivanja, 2009. godine, Odsjek je implementirao oko 30 projekata iz oblasti poljoprivrede, turizma, socijalne inkluzije, obrazovanja, ruralnog razvoja, ekologije i infrastrukture,sanacija poplavom oštećenih područja opštine Teslić.