Udruženje privrednika "Biznis-centar" Jelah Tešanj

Udruženje je osnovano 06. februara 2002. godine na inicijativu 30 privrednika sa područja općine Tešanj, kao nevladina i neprofitabilna organizacija koja će kroz svoj rad da informiše, podržava i osnažuje privrednike u malim i srednjim preduzećima.

Udruženje treba kroz timskii rad svojih članova, i u saradnji sa svim institucijama vlasti, da stvara povoljnu poslovnu klimu i ambijent, te potiče privredne subjekte na nova ulaganja, a sve s ciljem otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja mladih, visokoobrazovanih kadrova, kako bi se spriječio njihov odlazak u zemlje inostranstva.

Najbitniji ciljevi koje Udruženje ima za realizaciju su: da predstavlja, zastupa i promoviše članove pred nadležnim organima i organizacijama; da obezbijedi razmjenu informacija i iskustava među članovima i sa stručnjacima po privrednim oblastima; da sarađuje sa državnim državnim i ostalim organima i organizacijama; da se poslovno povezuje sa privrednim i naučno-istraživačkim subjektima; da inicira i učestvuje u donošenju i izmjeni postojećih normativnih akata, koji su od značaja za privredu i privređivanje; da organizuje seminare, savjetovanja i instrukcije, sve radi usavršavanja, kako članova, tako i stalno uposlenih u Udruženju; da organizuje privredne izložbe i sajmove, kao i posjete sličnim domaćim i inostranim manifestacijama.

Kao jedan od programskih ciljeva Udruženja jeste i organizacija privrednih izložbi i sajmova, a sve u cilju prezentacije i promocije domaće, tešanjske privrede. Do danas ovaj projekat je poprimio velike razmjere u regionalni karakter.