"BME" d.o.o. - Kraševo

OSNOVNA DJELATNOST Proizvodnja čeličnih konstrukcija
GODINA OSNIVANJA 2007.godine
BROJ ZAPOSLENIH 100
PROIZVODI/USLUGE Proizvodnja prikolica i poluprikolica
TEHNOLOGIJE KOJE SE KORISTE U PROIZVODNJI BME posjeduje jedan moderan mašinski park sa mogućnošću siječenja materijala do 25mm na radnim stolovima dimenzija 6x3m, a maksimalni kapacitet savijanja je do 4 metra sa 280t. Kod serijskih narudžbi zavarivanje vrši se kako ručnim postupkom tako i robotski, a koristi se TIG i MIG postupak zavarivanja za specijalne proizvodne narudžbe.
CERTIFIKATI/STANDARDI -----
IZVOZNA TRŽIŠTA Svi proizvodi se prodaju matičnoj kompaniji u Holandiji, koja ih dalje kroz maloprodajne lance distribuira na tržištu EU.
PROIZVODNI KAPACITETI -----
REFERENCE I NAJVAŽNIJI KUPCI -----
KONTAKT OSOBA, JEZIK KORESPONDENCIJE Edin Garić, direktor, jezik korespodencije: engleski
OSTALE INFORMACIJE Član Udruženja/Udruge privrednika Biznis Jelah-Tešanj
MOGUĆI OBLICI SURADNJE I OČEKIVANJA Povezivanje sa inostranim kupcima