"Madi" d.o.o. - Tešanj

OSNOVNA DJELATNOST Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
GODINA OSNIVANJA 1997.godine
BROJ ZAPOSLENIH 353
PROIZVODI/USLUGE Svježa piletina, zamrznuta piletina, polutrajni i oblikovani proizvodi
TEHNOLOGIJE KOJE SE KORISTE U PROIZVODNJI - visoko sofisticirana oprema u valionici
- sofisticirana oprema u klaonici preradi
- visoko sofisticirana oprema za proizvodnji mašinski otkoštenog mesa i
obarenih kobasičarskih proizvoda
CERTIFIKATI/STANDARDI ISO 9001:2008, HALAL, HACCP
IZVOZNA TRŽIŠTA Srbija, Crna Gora, Makedonija
PROIZVODNI KAPACITETI - Valionica – 240.000 JDP/sedmično
- Klaonica peradi– 5.000 kom/h
- Proizvodnja polutrajnih i oblikovanih proizvoda – 20 t/dan
REFERENCE I NAJVAŽNIJI KUPCI KONZUM d.o.o, AS d.o.o., VIOLETA d.o.o., NAMEX d.o.o., KARLIKO d.o.o., BELAMIONIX d.o.o., FRUCTA-TRADE d.o.o., MARKET AS STUR Čelinac
KONTAKT OSOBA, JEZIK KORESPONDENCIJE Maid Jabandžić, dipl.oec, komercijalni direktor, engleski jezik
OSTALE INFORMACIJE Član Udruženja/Udruge privrednika Biznis centar Jelah Tešanj
MOGUĆI OBLICI SURADNJE I OČEKIVANJA Uspostava poslovne saradnje sa inostranim kupcima