Poslovna zona "Glinište"

Područje općine Tešanj predstavlja jednu od najdinamičnijih poslovnih sredina u Bosni i Hercegovini. Privredu ove općine karakterišu izvozno orijentisana mikro, mala i srednja preduzeća, koja, prema rezultatima iz 2015. godine, realizuju godišnji promet od 1,5 milijarde KM i zapošljavaju 10.078 radnika. Vrijednost izvoza proizvodnog sektora općine Tešanj iznosila je cca. 350 miliona KM, a izvozna tržišta uključuju više od 60 zemalja na 6 kontinenata. Od 2010. godine, ova općina bilježi trend povećanja broja poslovnih subjekata, prometa firmi, broja zaposlenih, ostvarenog izvoza i realizovanih investicija, uz realizaciju više od 20 stranih direktnih investicija u pomenutom periodu. Međutim, po pitanju raspoložive poslovne infrastrukture, navedeni trend rasta doveo do stanja, da je u ovom trenutku u općini Tešanj, dostupno svega 12 ha ili 18%, od ukupne površine industrijskog zemljišta u postojećim poslovnim zonama.

Poslovna zona Glinište nalazi se na oko 5 km sjeverno od grada Tešnja, na dijelu magistralnog puta M-4, između Doboja i Jelaha, na prostoru koji zauzima 76,16 hektara zemljišta. Razvoj poslovne zone Glinište definisan je u okviru Regulacionog plana poslovne zone Glinište, kojim se predviđa izgradnja 39 novih poslovno-proizvodnih objekata i 16 poslovnih objekata, uz zadržavanje postojećih 5 poslovno-proizvodnih i 10 poslovnih objekata na lokaciji ove poslovne zone. Pored proizvodnih i poslovnih objekata, također je planirana i izgradnja dodatnih 199 stambenih objekata sa 398 stambenih jedinica, uz zadržavanje postojećih 116 stambenih objekata sa 232 stambene jedinice i 5 stambeno-poslovnih objekata sa 5 stambenih jedinica.

Na planiranom području poslovne zone Glinište, do 2009. godine, nije postojala razvijena potrebna infrastruktura za odvijanje poslovnih procesa. Općina Tešanj, kao odgovorno tijelo za razvoj poslovne zone Glinište, je u periodu 2009-2014 godina uložila ukupno 747.092 KM, što je uključilo izradu potrebne prostorno-planske dokumentacije, te izgradnju 700 m asfaltiranih saobraćajnica uz koje je izgrađena kanalizaciona, električna, vodovodna i telekomunikaciona infrastruktura. Općina Tešanj i u narednom periodu, počev od 2016. godine, planira daljnji razvoj poslovne zone Glinište uz ulaganje u prosjeku 200.000 KM godišnje.

OPĆI PODACI O POSLOVNOJ ZONI GLINIŠTE
Lokacija Tešanj, područje naselja Jelah, Rosulje i Vukovo
Tip zone (zelena ili smeđa) Zelena
Vrsta zone po namjeni Industrijska / poduzetničko-zanatska
Način upravljanja zonom  Nije definisan
Vlasništvo nad zonom (javno, privatno, mješovito)  Mješovito
Broj privrednih subjekata 4
Površina zone  76 ha
Broj slobodnih parcela  20
Cijena zemljišta u zoni 25,00 KM/m²
Karakteristike terena Blago nagnut
Opasnost od poplava, klizišta... Ne
Transportna infrastruktura u zoni Djelomično izgrađena, izgradnja u kontinuitetu
El.energija Da
Voda (za piće/tehnološka) Da
Telefon Da
Gas Ne
Kanalizacija Djelimično
Mogućnost odlaganja čvrstog otpada Da
NAKNADE I TAKSE PO RAZNIM OSNOVAMA
Naknada za korištenje građevinskog zemljišta Plaća se u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu
Nakanda za promjenu namjene zemljišta Plaća se stostruki iznos katastarskog prihoda
Visina rente i nakanda za katastar Plaća se u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu
Naknada za izdavanje tehničke saglasnosti Plaća se zavisno od vrste i veličine objekta u skladu sa Općinskom odlukom o administrativnim taksama
Ukupna komunalna naknada Ne plaća se
Priključak vode i kanalizacije (KM) Za poslovne objekte u svojini pravnih lica: 1.500,00
Za poslovne objekte u svojini fizičkih lica: 1.200,00
Priključak za el.energiju (KM) Naknada za angažovanu snagu jednog proizvodnog pogona sa svim troškovima i trafostanicom: 25.000,00
Sanitarna i protivpožarna saglasnost (KM) Sanitarna saglasnost: 100,00
Taksa za protivpožarnu saglasnost: 5,00 – 20,00
OLAKŠICE ZA KORISNIKE ZONE
Naknada za korištenje građevinskog zemljišta plaća se u skladu sa povlasticama propisanim Odlukom o građevinskom zemljištu. Za poslovne i proizvodne objekte čiji obračun iznosi od 500,00 do 1.000,00 KM maksimalna visina naknade ne može biti veća od 500,00 KM, a za objekte kod kojih obračun iznosi preko 1.000,00 KM maksimalna visina naknade ne može biti veća od 1.000,00 KM.
Više informacija...