FILM COBEAR PROJEKTA

Objavljeno: 29. maj 2017. godine

U sklopu COBEAR projekta snimljen je film koji predstavlja sve firme koje su bile korisnici kao i njihove rezultate. Na narednom linku možete pogledati kratki promotivni film

COBEAR Promotivni film

O uspješnosti COBEAR projekta, u sklopu filma "Uspješne priče o lokalnom ekonomskom razvoju", snimljena je priča i o Tešanjskoj razvojnoj agenciji i OSS uredu.

Uspješne priče o lokalnom ekonomskom razvoju: TRA Tešanj