Industrijska zona "Polja"

OSNOVNE INFORMACIJE O INDUSTRIJSKOJ ZONI „POLJA“ ŽEPČE

LOKACIJA

 • Greenfield industrijska zona „Polja“
 • Površina: 11,2 hektara
 • 1 km do magistralnog puta M-17 B.Šamac – Žepče - Sarajevo,
 • 0,5 km do regionalnog puta R-465 Žepče-Zavidovići-Tuzla
 • 0,1 km od željezničke pruge Budimpešta – Šamac – Sarajevo - Ploče.
 • 2 km od budućeg Paneuropskog koridora 5C
 • 0,5 km od Autoceste Tuzla - Žepče

Opširnije...

Industrijsko-poslovna zona "Lanara"

OSNOVNE INFORMACIJE

Industrijska zona Lanara pokriva površinu od 14 ha od kojih  je 11,8 ha ili 84 % predstavljaju slobodne  placeve za investitore. U zoni ima 21 parcela u različitim veličinama od 2.700 m² do 8.500 m²  s tim da je plan parcelacije fleksibilan tj. moguće je smanjiti ili povećati određenu parcelu spajanjem više parcela .Zona se nalazi u blizini postojećih privrednih objekata ( Borje i Destilacija ) i centra grada , tako da je sva neophodna infrastruktura locirana odmah do nje dok se najbliži stambeni objekti nalaze oko 500m daleko.

Opširnije...

Industrijsko-poslovna zona "Borja"

OSNOVNE INFORMACIJE

Zonu čini kompleks mehaničke i hemijske prerade drveta Teslić, sa svom infrastrukturom. U zoni se nalazi 20 zidanih objekata sa oko 18.000 m2 prostora. Objekti i infrastruktura su očuvani i u dobrom stanju.Vlada RS kupila je firmu Borje, a slobodne objekte i zemljište od 6,5 ha dodijelila opštini na upravljanje. Ova industrijsko poslovna zona smještena je u samom centru grada te je u tom smislu jako atraktivna.

 • Tip zone: brownfield, industrijska Površina: 5,6 ha (slobodna površina: 4 ha)
 • Površina slobodnih objekata: 500–1000 m2
 • Vlasništvo: 100% Opština Teslić
 • Početna cijena zemljišta (podložno promjenama): 45 KM/m2 Početna cijena objekata: 140–296 KM/m2
 • Naknada za uređenje građevinskog zemljišta: 65,00 KM/m2 Naknada za rentu: 26 KM/m2
 • Ciljne djelatnosti: sve čiste proizvodne djelatnosti
 • Broj firmi u zoni: 3 (ukupno oko 100 zaposlenih)
 • Pozicija: u centru grada

INFRASTRUKTURA (UNUTAR ZONE)

 • Ceste (priključne i unutar zone): Da
 • Električna energija: Da, 4 MW kapacitet trafostanice
 • Voda: Da, Ø250 i Ø110 mm, protok 120 l/s
 • Kanalizacija: Da, otpadna i oborinska
 • Mogućnost odlaganja čvrstog otpada: Da
 • Telefon/internet: Da
 • Gas: Ne
 • Grijanje: Ne

Poslovna zona "Glinište"

Područje općine Tešanj predstavlja jednu od najdinamičnijih poslovnih sredina u Bosni i Hercegovini. Privredu ove općine karakterišu izvozno orijentisana mikro, mala i srednja preduzeća, koja, prema rezultatima iz 2015. godine, realizuju godišnji promet od 1,5 milijarde KM i zapošljavaju 10.078 radnika. Vrijednost izvoza proizvodnog sektora općine Tešanj iznosila je cca. 350 miliona KM, a izvozna tržišta uključuju više od 60 zemalja na 6 kontinenata. Od 2010. godine, ova općina bilježi trend povećanja broja poslovnih subjekata, prometa firmi, broja zaposlenih, ostvarenog izvoza i realizovanih investicija, uz realizaciju više od 20 stranih direktnih investicija u pomenutom periodu. Međutim, po pitanju raspoložive poslovne infrastrukture, navedeni trend rasta doveo do stanja, da je u ovom trenutku u općini Tešanj, dostupno svega 12 ha ili 18%, od ukupne površine industrijskog zemljišta u postojećim poslovnim zonama.

Poslovna zona Glinište nalazi se na oko 5 km sjeverno od grada Tešnja, na dijelu magistralnog puta M-4, između Doboja i Jelaha, na prostoru koji zauzima 76,16 hektara zemljišta. Razvoj poslovne zone Glinište definisan je u okviru Regulacionog plana poslovne zone Glinište, kojim se predviđa izgradnja 39 novih poslovno-proizvodnih objekata i 16 poslovnih objekata, uz zadržavanje postojećih 5 poslovno-proizvodnih i 10 poslovnih objekata na lokaciji ove poslovne zone. Pored proizvodnih i poslovnih objekata, također je planirana i izgradnja dodatnih 199 stambenih objekata sa 398 stambenih jedinica, uz zadržavanje postojećih 116 stambenih objekata sa 232 stambene jedinice i 5 stambeno-poslovnih objekata sa 5 stambenih jedinica.

Opširnije...