REGIONALNI SAJAM

kotor varosTRA Agencija za razvoj općine Tešanj predstavila se na 6. regionalnom sajmu privrede, poljoprivrede i turizma koji je održan 31.03-01.04.2017.godine u Kotor Varošu. U okviru pratećih sajamskih manifestacija prof.dr.Ismar Alagić direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i projektni rukovodilac COBEAR projekta je predstavio COBEAR projekat koji TRA Agencija implementira u saradnji sa partnerima, a uz podršku Europske Unije.

PREDSTAVLJANJE COBEAR-a

Prof.Dr.Ismar Alagić, projektni rukovodilac projekta COBEAR (Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče) koji realizuje TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima općinom Teslić, Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika Biiznis-centar Jelah-Tešanj, a uz podršku Europske Unije predstavio je rad pod nazivom „"NAPREDAK BiH KA EVROPSKOJ UNIJI U 2016 SA ASPEKTA POSLOVNE ZAJEDNICE- STUDIJA SLUČAJA COBEAR PROJEKT" na na II konferenciji sa međunarodnim učešćem koji su organizovali Univerzitet „Džemal Bijedić" (Pravni i Ekonomski fakultet) i Univerziitet u Zenici (Ekonomski fakultet). Rad je izazvao veliku pažnju učesnika koji su istakli da je navedeni rad konkretan doprinos stvaranju okvira za podršku razvoja usluga podrške za razvoj vodećih industrijskih sektora u projektnom području i povećanja konkurentnosti poslovnog okruženja, MSP-a i tržišta radne snage. Ispunjavanje kriterija za pristup Europskoj Uniji i objezbjeđenje maksimalne uključenosti svih aktera je najvažniji zadatak za vlast u Bosni i Hercegovini. Sve glavne reforme u BiH su provedene sa ciljem ispunjavanja EU standarda i ubrazavanja procesa integracije.

mostar cobear


Prema riječima prof.dr.Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj: "Bosna i Hercegovina je aplicirala za članstvo u Europskoj Uniji u februaru 2016. godine. Ovo je rezultat značajnog napretka na putu ka EU i dobijanja pozitivnog odgovora Evropske Komisije u vidu dostavljenog upitnika krajem 2016. godine. To je ujedno naznaka nove faze u odnosu BiH sa EU, tako da ovim radom je ukazano na nalaze ocjene iz posljednjeg izvještaja o napretku BiH ka EU u 2016. godini kao dobru osnovu za pripreme odgovora na predmetni upitnik koji treba da pripremi Bosna i Hercegovina. Kroz rad ukazano je na ocjenu napretka u segment borbe protiv korupcije, javnih nabavki, programu ekonomskih reformi, makroekonomske stabilnosti, poslovnog okruženja, finansijske stabilnosti, pristupu finansijama, obrazovanju i inovacijama, unutrašnjem tržištu, slobodnom kretanju kapittala, carinama i porezima i dr. COBEAR projekat je primjer lokalnog ekonomskog razvoja kao najbolja praksa iz grant fonda IPA 2011. Ovaj rad prikazao je ključne rezultate konkurentnosti sredine poslovne izvrsnosti u BiH i COBEAR projekta".

POSLOVNI SUSRETI

Kroz projekat COBEAR, u periodu od 23.04. do 25.04.2017. godine u hotelu Kardial u Tesliću. organizovani su poslovni susreti između BiH i slovenačkih kompanija. Poslovnim susretima su prisustvovale firme iz slovenskih gradova Ptuj i Maribor , a sastanke su održali sa firmama sa područja općina Tešanj, Teslić i Žepče.

B2B SUSRETI

Prije samih poslovnih susreta bio je upriličen doček i prezentacijsko predstavljanje institucija Bosne i Hercegovine koje pružaju podršku vanjskotrgovinskoj razmjeni i razvoju malih i srednjih preduzeća. Nakon predstavljanja rada i rezultata u dosadašnjem radu bh institucija, u drugom bloku su se predstavili gosti iz Slovenije kroz prezentaciju rada njihovih institucija i načina podrške malim i srednjim preduzećima.

Opširnije...

Konferencija za medije povodom predstavljanja provedenih aktivnosti CO-BEAR projekta

Dana 22. novembra 2016.godine, u Sali Skupštine Opštine Teslić održana je press konferencija za medije povodom predstavljanja provedenih aktivnosti CO-BEAR projekta.

cats

Konferenciji su pored predstavnika implementatora ovog projekta, TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, te Opštine Teslić, RAŽ Razvojne agencije Žepče i Udruženja privrednika „Biznis Centar“ Jelah-Tešanj, prisustvovali i predstavnici MSP-a Subašić d.o.o., Pobjeda d.d., Prograd Holz d.o.o., Amone d.o.o. i mnogi drugi. Istaknute su dosadašnje aktivnosti koje su implementirane kroz ovaj projekt poput podrške firmama za certifikaciju, brendiranje proizvoda, provedene obuke/seminari, ali i osnivanje One-stop-shop ureda za investitore u općinama Tešanj, Teslić i Žepče.

Ukupna vrijednost projekta je 526.575,65 € (1.029.892,45 KM), od čega je Europska unija obezbijedila iznos od 439.547.95 € ( 859.681,07 KM ).

PROCES BRENDIRANJA PROIZVODA KROZ COBEAR

PROGRAD

Kroz redovne aktivnosti na brendiranju proizvoda koje se realizuju putem COBEAR projekta koji realizira TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj u partnerstvu sa opštinom Teslić, RAŽ Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj , a uz podršku Europske Unije pruža se podrška aktivnostima u četiri firme OAZA, Prograd Holz, Subasic i Amone. Projektni rukovodilac COBEAR-a Van.prof.dr.Ismar Alagić zajedno sa angažovanim izvođačima posjetio je firmu Prograd Holz, gdje je izvršen uvid u dosadašnje aktivnosti i fokus stavljen na izradu knjige grafičkih standarda, kataloga, promotivnih bilborda i izrade proddajnih eksponata najzastupljenijih profila za prozorska okna iz proizvodnog programa firme Prograd Holz.

Prema rijecima g.Elvedin Badnjar: "COBEAR projekat i projektni rukovodilac Van. prof.dr.Ismar Alagic daju nam veliku podrsku u pripremama firme Prograd Holz za jos energicniji prodor na inostrana tržišta. Nas posebno naglašen interes je za tržište Njemačke, Austrije, Švicarske i Holandije.

Prema rijecima Van.prof.dr.Ismar Alagić, projektnog rukovodioca COBEAR-a: "veoma bitna jee podrška Europske Unije za COBEAR projekat jer se na taj nacin unapredjuju kapaciteti za izvoz i povecanje prometa firmi koje ucestvuju u projektu kroz podrsku koja je usmjerena u smjeru podizanja njihove konkurentnosti i sve vecem ucescu inovacija u njihovom proizvodnom programu. Nase firme, tada postaju spremnije da se nose sa jakom medjunarodnom konkurencijom na trzistima najrazvijenih drzava Europe i svijeta. Drvopreradjivacki sektor predstavlja jednu od strateskih grana gdje cemo nastaviti da radimo na jacanju sektorske konkurentnosti u narednom periodu".