FILM COBEAR PROJEKTA

U sklopu COBEAR projekta snimljen je film koji predstavlja sve firme koje su bile korisnici kao i njihove rezultate. Na narednom linku možete pogledati kratki promotivni film

COBEAR Promotivni film

O uspješnosti COBEAR projekta, u sklopu filma "Uspješne priče o lokalnom ekonomskom razvoju", snimljena je priča i o Tešanjskoj razvojnoj agenciji i OSS uredu.

Uspješne priče o lokalnom ekonomskom razvoju: TRA Tešanj

 

FINALNA KONFERENCIJA PROJEKTA COBEAR

U sklopu održavanja poslovnih susreta između bosanskohercegovačkih i slovenačkih firmi, održana je i finalna konferencija za medije gdje su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta, kao i namjere za buduću saradnju.

Konferenciji su pored predstavnika implementatora ovog projekta, prisustvovali i predstavnici slovenskih institucija, ispred naučno-istraživačkog centra BISTRA gosp. Štefan Čelan, ispred Visoke škole u Ptuju gosp. Robert Harb i ispred Općine Sveta Trojica načelnik Darko Fras.

Prisutni su izrazili zadovoljstvo ogranizacijom poslovnih susreta kao i rezultatima projekta, te očekuju da će ovo biti prvi korak ka međusobnoj saradnji domaćih predstavnika agencija i Općina, sa slovenskim institucijama.

Pored predstavnika medija i zvanica poslovnih susreta, finalnoj konferenciji su prisustvovali i predstavnici lokalnih kao i slovenskih firmi.

Na slijedećem linku možete pogledati neke od izjava za medije:

TESLIC- "COBEAR" PROJEKAT O NOVIM RADNIM MJESTIMA DAJE REZULTATE

ODRŽAN 15. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

15. Sastanak COBEAR tima

Dana 09.05.2017.godine održan je 15. odnosno poslijednji sastanak projetnog tima. Sastanku su prisustvovali prestavnici Agencije za razvoj općine Tešanj, Razvojne agencije Žepče, Općine Teslić i UP Biznis Centar Jelah-Tešanj.

Predstavnici partnera su izrazili zadovoljstvo povodom uspješno provedene aktivnosti poslovnih susreta bosanskohercegovačkih firmi sa slovenskim.

Članovi projektnog tima su diskutovali o aktivnostima koje su preostale da se realizuju do roka za implementaciju projekta. Takođe, prisutni su se složili da je potrebno uputiti zahtjev prema Delegaciji EU za produženje trajanja projekta. Članovi su usaglasili i aktivnosti koje bi se mogle implementirati u dodatnom periodu.

Na kraju sastanka  prisutni su raspravljali i o nastupu na Sajmu privrede u Tešnju koji organizuje UP Biznis Centar Jelah-Tešanj, te usaglasili da će projekat COBEAR na sajmu biti predstavljen od strane Agencije za razvoj općine Tešanj i Razvojne agencije Žepče.

NAJBOLJE PRAKSE

Delegacija Europske Unije u BiH organizovala je predstavljanje filma pod nazivom "Najbolje prakse i priče o uspjehu u lokalnom ekonomskom razvoju" u prostorijama DEU u Sarajevu. Tom prilikom predstavljen je projekat COBEAR-Konkuretnost sredine poslovne izvrsnosti koje implementuje TRA d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima: Udruženjem /Udruga privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Raž d.o.o Žepče i Općana Teslić uz finansijsku podršku EU. Događaju su prisustvovali prof. dr. Ismar Alagić i predstavnici firme Saračević d.o.o i Subašić d.o.o. iz Tešnja. Vijest o predstavljanju rezultata u lokalnom ekonomskom razvoju prenijele su sve medijske kuće u BiH, ovom prilikom prenosimo vam vijest sa poslovnog portala Akta ba, vijest možete pogledati OVDJE.

Predstavljanje filma DEU

13. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

Dana 27.01.2017. u prostorijama Razvojne agencije Žepče održan je 13. sastanak projektnog tima. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnera, ispred TRA d.o.o. Ismar Alagić i Umihana Krličević Omerović, ispred UP Biznis- Centar Jelah-Tešanj Lejla Galijašević i Muamer Omahić, ispred Opštine Teslić Draginja Sladojević i kao domaćini sastanka Branka Janko, direktorica RAŽ-a, Berina Grahić i Marijana Zovko.

Glavne teme sastanka su bile: obuka zaposlenih i nezaposlenih lica, finalizacija filma COBEAR i poslovna misija.

13. sastanak projektog tima

Nakon konstruktivne diskusije, doneseni su zaključci i dodjeljeni radni zadaci koje svaki od članova tima treba sprovesti u narednom periodu. Zaključeno je da aktivnosti oko provođenja obuke zaposlenih i nezaposlenih lica u općinama Tešanj, Teslić i Žepče teku prema predviđenom planu i bez značajnih odstupanja. Provođenje obuka zaposlenih i nezaposlenih lica je jedna od aktivnosti u sklopu COBEAR projekta koji provode općine Tešanj, Teslić i Žepče zajedno sa Udruženjem privrednika Biznis- Centar Jelah-Tešanj čiji je cilj unapređenje i obuka radne snage u skladu sa zahtjevima i potrebama privrednika u BEAR području. Također je zaključeno da će se dodjela uvjerenja o završenoj obuci za sve tri modula obuke, organizirati u sedmici od 19. – 24.02. 2017. godine.

Read more...