STUDIJSKA POSJETA REPUBLICI SLOVENIJI

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je organizovala studijsku posjetu Republici Sloveniji sa ciljem upoznavanja sa radom institucija za podršku poslovanju i povezivanja javnog, privatnog i obazovnog sektora na realizaciji zajedničkih projekata. Vođa delegacije prof.dr.Ismar Alagić je rekao"tokom posjete Republici Sloveniji posjetili smo institucije u Ptuju, Lenartu,  Mariboru i Sv.Trojici koje djeluju zajednički sa privatnim sektorom na unapređenju poslovnog ambijenta. U našoj delegaciji su bili predstavnici razvojne agencije i domaćih firmi MADI, Subasic, Zupčanik i TRI-M.  Tokom posjete uspostavljeni su veoma korisni kontakti sa predstavnicima razvojnih agencija, obrtničkih komora, tehnoloških parkova, općinskih administracija, univerziteta, preduzetničkih inkubatora za početnike i drugih. Posebno želim istaknuti prijem kod gradonačelnika Ptuja, posjetu bioplinskom postrojenju u firmi Perutnina Ptuj, posjete Centrima za obrazovanje i univezitetima u Ptuju i Mariboru. Ovu aktivnost je podržalo Federalno ministarstvo razvoj, preduzetništva i obrta, a realizuje ga TRA Agencija za razvoj općine Tešanj" Vlasnik firme Zupčanik, g.Mirso Hajrić:" „zahvalio bih se direktoru prof.dr.Alagić-u i TRA Agenciji koji su nam pomogli u poslovnom povezivanju sa firmama koje djeluju u Republici Sloveniji, a interesantni su nam kao partneri na budućim poslovnim aktivnostima", g.Nermin Hrvić, vlasnik firme TRI-M je izjavio:"dajem punu podršku realizaciji ovakvih aktivnosti koje smatram korisnima i podržavam TRA Agenciju u kreiranju novih instrumenata podrške za privatni sektor na našem prostoru. Predstavnik firme MADI, G.Damir Softić je izjavio: „posjeta bioplinskom postrojenju firme Perutnina je veoma korisna za nasu firmu jer u narednom periodu planiramo poduzeti slične aktivnosti i kod nas", dok je g.Enis Subašić iz firme Subašić istaknuo:"susreti sa firmama iz Slovenije koje nam je obezbjedila TRA Agencija na čelu sa direktorom pomogla je našoj firmi da se predstavi na slovenačkom tržištu i uspostavimo konakte sa potencijalnim budućim poslovnim partnerima".

slovenija posjeta

OBUKA ZA ŠIVAČE

Dodjeli su nazočili, polaznici obuke, izvođači obuke – Udruženje dizajnera tekstila, kože i obuće „TEX“ iz Sarajeva – profesor Samir Pačavar i predsjednica Udruženja Sabina Bosno, predstavnici JU Službe za zapošljavanje ZDK Sehadet Hadžić – Šef sektora za zapošljavanje i Verica Matijević, šefica Biroa rada Žepče. Svečanosti je također nazočio predsjedavajući OV Žepče Muhamed Jusufović, pomoćnik Načelnika za gospodarstvo i financije, Namik Malićbegović, direktor TRA – Agencije za razvoj Općine Tešanj Ismar Alagić, direktor i vlasnik „Bositex“ d.o.o Žepče Ferid Ajan.

PHOTO

Obuka je provedena u periodu od 19.12.2016. do 27.01.2017. kroz projekt COBEAR koji zajednički implementiraju: TRA – Agencija za razvoj Općine Tešanj, Odsjek za razvoj Opštine Teslić, Razvojna agencija Žepče, Udruženje privrednika Biznis-Centar Jelah Tešanj. Cilj obuke je povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih u tekstilnom sektoru ali i nezaposlenih na području općina Tešanj, Teslić i Žepče.

Read more...

14 SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

Pod predsjedavanjem prof.dr. Ismar Alagić-a, projektnog rukovodioca održan je 14. sastanak projektnog tima projekta COBEAR u prostorijama opštine Teslić. Projekat implementira TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima Opština Teslić, RAŽ Razvojna agencija Žepča i Udruženje privrednika Biznis Centar Jelah-Tešanj uz  podršku Europske Unije. Na sastanku projektnog tima razmatrane su slijedeće teme: održana tri programa obuke za firme i nezaposlena lica iz projektnog područja, organizacija poslovne misije, aktivnosti promocije i predstavljanja projekta u javnosti. Praćenjem dosadašnjih indikatora projekat je već u ovoj fazi nadmašio postavljene ciljeve i dostigao veoma visoke indikatore uspješnosti. Prema riječima prof.dr.Ismar Alagić-a, projektnog rukovodioca COBEAR-a: „33 firme uključene u projekat su povećale promet za višem od 100 miliona BAM, izvoz firmi je veći za 11 miliona BAM, a kreirano je 461 novo radno mjesto u odnosu na period prije početka projekta“.

14 PT COBEAR

PODJELA CERTIFIKATA

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj kroz projekat COBEAR koji realizuje u saradnji sa partnerima, a uz podršku Europske Unije realizovala je obuku iz programiranja CNC mašinama sa osnovama mehatronike za 17 polaznika iz Tešnja, Telića i Žepča. Obuka je trajala u periodu decembar 2016 -februar 2017. godine u trajanju od 102 sati, nakon čega su svi polaznici obuke polagali ispit provjere znanja. Obuku je realizovao Centar za obrazovanje odraslih Tešanj u saradnji TRA Agencije za razvoj općine  Tešanj i Mješovite srednje škole Tešanj. Prema riječima prof.dr.Ismar Alagić, projektnog rukovodioca COBEAR projekta:“ polaznici obuke su stekli osnovna znanja iz programiranja CNC struga i glodalice, rukovanja sa CNC strugom i glodalicom, hidraulike, elektrohidraulike, pneumatike, elektropneumatike, programiranja programskih logičkih kontrolera (PLC) i time postali konkurentni na tržištu radne snage sa znanjima koja bi im trebala obezbijediti lakši put do zapošljavanja. Slogan našeg projekta je-Konkurentnost znanjem do uspjeha, što potvrđuje provedena obuka. Posebno me raduje da je ova grupa sačinjena od osoba koje su zaposlene u firmama iz projektnog područja, ali i od nezaposlenih lica koja su stekli znanja potrebna daljem razvoju vodećih industrijskih grana na domaćem nivou, ali i šire. Ovaj program obuke je bio jedinstven po tome jer je integrisao CNC programiranje i mehatroniku u jedan ciklus obuke. Na taj način pratimo moderne trendove u obuci radne snage“.

obuka tesanj

PODJELA CERTIFIKATA ZA ZAVARIVAČE

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima kroz projekat COBEAR koji podržava Europska Unija provela je obuku 13 polaznika za dva postupka zavarivanja prema iskazanim potrebama u projektnom području općina Tešanj, Teslić i Žepče. Za izvođača obuke je angažovana firma „4.septembar" iz Teslića koja je obuku održala u trajanju po 160 sati za postupke MIG/MAG i TIG. Na ceremoniji podjele certifikata polaznicima obuke, koja je održana u prostorijama male sale SO Teslić prof.dr.Ismar Alagić, projektni rukovodilac COBEAR-a je istakao:" Program obuke je proveden za  zaposlena i nezaposlena lica uvažavajući potrebe tržišta rada i dalji razvoj MSP u projektnom području". Ispred poslodavaca čiji su uposlenici pohađali obuku cereoniji je prisustvovala direktorica firme Eko Termik Junior kao jedna od firmi učesnica COBEAR projekta.Osim navedene firme poseban interes za učešćem njihovih uposlenika u navedenom programu obuke iskazale su firme Medena Commerce i Elgrad.

Life is eithera daring adventure or nothing.